wz

Menkaureova pyramida

Menkaure

Menkaure, též Mykerinos nebo Mencherés, byl egyptským faraonem 4. dynastie. Vládl přibližně v letech 2539/2489–2511/2461 př. n. l. Určení délky tohoto panovníka je mnohem problematičtější než u podobně významných panovníků Staré říše. Podle Jaromíra Málka vládl v letech 2532–2503 př. n. l. př. n. l. Byl synem krále Rachefa.

Vláda

Předchůdce Menkaurea na trůně není přesně určen. Podle historiků Hérodota a Manetha nastoupil na trůn po Rachefovi, podle skalního nápisu ve Vádí Hammámátu před ním vládli ještě faraoni Hardžedef a Baufre. Ať už na trůn nastoupil po komkoli, začal vládnout v říši, která byla velmi oslabena. Velkou zásluhu na oslabení země měly patrně kolosální stavby jeho předchůdců a/nebo lidové vzpoury a náboženské i dynastické boje. O Menkaureově vládě toho příliš mnoho známo není. Podle tradice měl být však úplným opakem Chufua a Rachefa. Do paměti lidí vešel jako dobrotivý, laskavý a spravedlivý vládce. Nechal znovu otevřít jeho předchůdci zavřené chrámy. Velmi dobrosrdečně se choval k zbídačenému lidu. Byl to údajně jeden z nejspravedlivějších vládců, kteří kdy v Egyptě vládli. Po jeho smrti však došlo ke krizi, protože jeho legitimní nástupce Chuenre zemřel a místo něho se stal králem Šepseskaf.

Králova hrobka

Menkaureova pyramida
Podobně jako jeho předchůdci si i Menkaure nechal vybudovat pyramidu, na rozdíl od dvou jeho mocných dynastických předchůdců, Chufua a Rachefa, si ji nechal postavit o hodně menší, ale i přesto nikdo po něm už větší pyramidu nepostavil. Její základna má rozměry (105x105) 108,4x108,4 metru. A byla vysoká 65,5 (66,45) metru. Dokončil ji (asi ve spěchu) jeho (možná ne zcela legitimní) nástupce Šepseskaf. Její název zněl "Božská pyramida" a je vyjma 16 nejnižších vrstev z červené asuánské žuly obložena vápencem. V pohřební komoře byla objevena dřevěná rakev s panovníkovým jménem vyrobena za 26. dynastie spolu se sarkofágem z černé břidlice (čediče). Ten ale při transportu do Spojeného království skončil na mořském dně u maltského pobřeží, protože loď, která ho převážela, se potopila. V panovníkově údolním chrámu z nepálených cihel se nalezly jeho kamenné sochy (dnes je můžeme obdivovat v káhirském Egyptském muzeu a v bostonském Muzeu krásných umění). Patrně nejznámnější z nich jsou 4 tzv. Menkaurovy triády vytesané z černozelené břidlice. Uprostřed je vždy Menkaure s vykročenou nohou, po jeho boku bohyně Hathora a po druhém pak božstvo představující jeden z egyptských krajů, nomů. Známé je také dvojsouší (opět z břidlice) Menkaurea a jeho manželky (pravděpodobně Chamerernebtej II.), která má položenou ruku kolem jeho pasu. Zádušní chrám byl zřejmě dokončen ve spěchu, protože ačkoliv byl zprvu stavěn z vápence (s žulovým obložením), k dokončení byly použity nepálené cihly.

TOPlist

Vyrobil: Pyramidy-giza.xf.cz | Copyright © 2011 Pyramidy-giza.xf.cz. Všechna práva vyhrazena. | Zpětné odkazy

Šumava ubytování | Brazílie | Turecko | Řecko | Tunisko